Klassisk massage

Klassisk massage

Massagen är av förebyggande karaktär. Den är djupgående men ändå behaglig där vi jobbar igenom antingen hela kroppen eller delar av den. Vi jobbar metodiskt igenom muskelgrupp för muskelgrupp och löser upp spänningar. Vid behov avslutar vi med stretching och eventuella hemgångsråd.

behandlade-massage

Boka din behandling redan idag