Behandlande massage

Behandlande massage

Vid probleminriktade behandlingar börjar vi alltid med att terapeuten och kunden tillsammans går igenom problemet och vad som kan vara orsaken. Därefter undersöker och testar terapeuten sig fram för att skapa sig en bild om problemet och för att planera behandlingen. I vissa fall, vid t. ex. misstanke om diskbråck, gör terapeuten vissa säkerhetstester för att utesluta allvarligare skador.

Massagen är oftast en djupgående behandling som ibland kan vara på gränsen till smärtsam. Vi jobbar metodiskt igenom de muskler/muskelgrupper som är orsak till problemet och löser upp spänningar. Vi integrerar vid behov andra behandlingsformer och tekniker för att få bästa möjliga resultat. Exempel på behandlingsformer och tekniker vi använder oss av utöver klassisk massage är:

  • Bindvävsmassage
  • Ismassage (Kyrobehandling)
  • Triggerpunktsbehandling
  • Tejpning

Behandlingen avslutas oftast med specifik stretching och eventuella hemgångsråd.

k-tejp_axel

Boka din behandling redan idag