Lymfterapi

Lymfterapi

Definitionen av ett lymfödem är en svullnad som efter ett tryck lämnar efter sig en syn- och kännbar grop eller rand. Syftet med lymfterapi är att minska svullnad genom att försiktigt bearbeta huden och styra lymfvätskan mot lymfkörtelcentran och aktivera körtlarna att ta emot vätskan.

Man delar in lymfödem i fyra typer:

  1. Primärt lymfödem – En funktionsnedsättning av lymfsystemet som oftast är ärftlig och kan drabba män och kvinnor i lika hög grad
  2. Sekundärt lymfödem – En svullnad som uppträder efter en skada, operation eller annat trauma. Ett typiskt exempel på ett sekundärt lymfödem är en svullnad i en arm eller ett ben efter en canceroperation där lymfkörtlar tagits bort.
  3. Phlebödem eller kronisk venös insufficiens (Åderbråck) – Uppträder framför allt i nedre delen av underbenen, fotknölar och fötter. Tillståndet kan drabba män och kvinnor i lika hög grad. Klåda, värk och missfärgning kan uppträda i de berörda områdena.
  4. Lipödem – är en sjukdom som är hormonellt och ärftligt betingad och drabbar i stort sett endast kvinnor. Svullnad uppträder symmetriskt över ”stussen”, lår och vader men stannar oftast vid fotknölarna. I ett senare skede kan även armarna drabbas.

För att för att uppnå bästa resultat är det att rekommendera att man kombinerar Lymfterapi med användning av stödförband och senare en specialanpassad kompressionsstrumpa, KFÖ 1 . Lymfterapi omfattar också handledning i rörelsebehandling och egenvård samt nödvändig hudvård.

  1. KFÖ = Komplex Fysikalisk Ödemterapi
massage2

Boka din behandling redan idag