Våra behandlingar

Våra behandlingar

Genom våra specifika kompetenser inom områdena massage-, laser och lymfterapi kan du känna dig trygg i att alltid få bästa möjliga behandling. Inför ditt första besök hos får du därför fylla i en hälsodeklaration. För din trygghet journalför vi våra behandlingar i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

behandlade-massage

Klassisk massage

Massagen är av förebyggande karaktär. Den är djupgående men ändå behaglig där vi jobbar igenom antingen hela kroppen eller delar av den. Vi jobbar metodiskt igenom muskelgrupp för muskelgrupp och löser upp spänningar. Vid behov avslutar vi med stretching och eventuella hemgångsråd.

massage3

Behandlande massage

Behandlande massage är för dig som har ett specifikt problem. Den är probleminriktad och det kan vara allt från akut ryggskott, nackspärr eller spänningshuvudvärk till mer kroniska överbelastningsrelaterade skador som t.ex. ”musarm”.

idrott2

Idrottsmassage

Idrottsmassage är för dig som idrottar mycket, från elit till motionär. Massagagen anpassas individuellt och efter rådande omständigheter. Den kan vara djupgående eller ytlig.

laserbehandling

Laserbehandlingar

Med PL-Touch Laser, den nya generationen laser, som är en så kallad” kall laser”. Enhetens kalla laser – vilken använder extremt lågfrekvent ljus hjälper kroppens naturliga läkning – bränner eller skadar inte huden och cellvävnaden som traditionella lasrar kan göra och den framkallar inget obehag under behandlingen.

massage

Bindvävsmassage

Vid skador, inflammationer och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som stelhet och det spänner och drar i vävnaden när man rör sig. Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärttillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven.

massage2

Lymfterapi

Lymfterapi är ett specialområde inom fysioterapi och kan spela en stor roll i behandlingen av vissa fysiska besvär. Sådana besvär kan vara svullnader av tillfälliga orsaker såsom skador i vävnaden efter trauma, men de kan ofta också utgöra mera bestående besvär eller sjukdomar där svullnad under huden är ett symtom. Med hjälp av lymfterapi aktiveras lymfkärlsfunktionen och därmed kan dessa tillstånd åtgärdas.

Boka din behandling redan idag