Dry needling

 I Nyheter

Vad är dry needling?
Dry Needling är en typ av nålbehandling som är ett effektivt sätt att behandla muskulära spänningar, så kallade myofasciala triggerpunkter. Dry needling används som ett komplement i våra massagebehandlingar och målet är att minska spända muskelfibrer och avlägsna triggerpunkter i muskeln på ett mer effektivt sätt. En triggerpunkt kan orsaka smärta både lokalt och stråla till andra delar av kroppen.

Forskning har påvisat att man genom dry needling både har en neurologisk och biokemisk effekt i området vilket gör att det är en effektiv behandlingsmetod för en rad muskulära besvär.

När man sätter en nål i en triggerpunkt så kan det ge upphov till det så kallade Local Twitch Response (LTR) vilket kan beskrivas som en elektrisk krampkänsla i muskeln. LTR innebär att man känner (och ibland även ser) att det rycker till i muskeln. Genom att upprepade gånger snabbt sticka nålen i det lokalt spända området uppkommer muskelsammandragningar. När muskeln slutar att svara med LTR tas nålen ut och behandlingen är klar. Målet med dry needling är att få musklerna att slappna av och släppa lokala kramper som ger upphov till smärta och besvär.

Hur går en behandling till?
Din terapeut letar testar och letar problemområden i musklerna där triggerpunkter och spänningar finns. Efter det så tvättas behandlingsområdet och nålen sticks in i huden. Terapeuten behandlar området genom att aktivt jobba med nålen upp och ner för att leta och behandla triggerpunkter. När en nål träffar en triggerpunkt så uppstår en så kallad Local twitch response och muskeln drar ihop sig och det blir som ett stutsande, kramapnde känsla i muskeln. Nålen kan även sättas och behållas i en position för att släppa på triggerpunkter och muskelspänningarna.
Efter att behandlingsområdet är färdigbehandlat så tvättas området av och din terapeut går vidare i behandlingen.

Efter behandling? Ömhet
Efter behandling känner de flesta en ömhet i behandlingområdet. Ömheten kan variera från några timmar till 1-2 dagar. I enstaka fall kan ömheten hålla i sig längre än så. Ofta beskrivs behandlingsömheten som en ordentlig träningsvärk.
Vissa patienter kan uppleva yrsel och lätt illamående direkt efter behandling men det brukar gå över snabbt efter. Det kan även uppstå svullnad, blåmärken ochen viss rodnad som oftast går över efter några timmar till 1-2 dagar.
Värme, lätt aktivitet och stretch kan påskynda återhämtning.

Övriga frågor.

Är dry needling smärtsamt?
När nålen sätts ner i huden kan det stickas till lite men vissa känner ingenting. Då nålen träffar en triggerpunkt uppstår ett så kallat local twitch response då muskeln drar ihop sig och det kan kännas som en stutsande, krampande känsla i muskeln och det kan stråla ut i andra delar av kroppen. Detta är helt normalt då syftet med behandlingen är att uppnå dessa sammandragningar. En del kan uppleva detta som smärtsamt eller obehagligt medan andra upplever en sorts avslappning trots smärta.

Är dry needling farligt?
Nej, dry needling är en mycket säker och välbeprövad metod för behandling av triggerpunkter och används ofta som en del av manella behandlingar. och endast sterila engångsnålar används vid behandling.

Vilka tillstånd kan behandlas?
Muskelsmärta
Huvudvärk
Akuta ryggskott
Ländryggssmärta
Nackspärr
Skuldersmärta
Smärta ut i armarna
Tennis- och golfarmbåge
Piriformissyndrom
Muskelbristningar

När är inte dry needling en lämplig behandlingsform?
Kontraindiktioner då dry needling inte ska utföras är följande
– Pågående infektion i kroppen
– Akut inflammation
– Om du har en blödarsjukdom
– Om du äter blodförtunnande
– Är gravid
– Behandlas för cancersjukdom
– Har sjukdom som sprids via blodsmitta (HIV, Hepatit B och C)

Jag är blodgivare, kan jag ge blod efter att ha fått dry needling?
Ja, så länge dry needling behandlingen utförs av en utbildad terapeut så går det bra.

Är du nyfiken på dry needling eller har andra frågor? Fråga din terapeut eller kontakta oss via telefon

Diverse studier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5599809/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28158962/

Recommended Posts